ยินดีต้อนรับสู่ ระบบ อิซปาล ซัพพอร์ต

เพื่อการซัพพอร์ตและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ทางทีม อิซปาล ได้นำเสนอระบบ Ticket System เพื่อการติดตามงานและช่วยทุกท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถสร้าง Ticket ได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของ

  • Emailของผู้แจ้ง - email ของผู้แจ้งข้อความ
  • ชื่อ-นามสกุล - ชื่อและนามสกุลของผู้แจ้ง
  • ชื่อกิจการของผู้แจ้ง - ชื่อกิจการของผู้แจ้ง เช่น ชื่อคลินิก ชื่อโรงพยาบาล หรือ ชื่อบริษัท
  • รหัสลูกค้าของผู้แจ้ง (กรณีข้อความช่วยเหลือ) - สามารถตรวจสอบจาก card ที่ได้จากบริษัท หรือ สอบถามทาง [email protected]
  • เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้ง - เบอร์ติดต่อเพื่อการติดต่อ